Katarzyna Pawelczyk

Pracując w VFM mam jasno określone i satysfakcjonujące warunki współpracy. Ugruntowana pozycja firmy na rynku daje mi poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji, a wraz z jej rozwojem wciąż zdobywam nowe doświadczenia, które wzbogacają moją ścieżkę kariery.

Współpracownicy to osoby, na które zawsze można liczyć – każdy się wspiera i chętnie pomaga innym. Atmosfera jaką wszyscy wspólnie tworzymy sprawia, że z przyjemnością rozpoczynam każdy dzień pracy.

Katarzyna Pawelczyk

With VFM, I have clearly defined and satisfactory terms of employment. The company’s well-established position on the market gives me a sense of security and stability, and as it grows I continue to gain new experience which enriches my career path.

Co-workers are people you can always count on – everyone supports each other and is willing to help. The atmosphere we all create together makes starting each working day a pleasure.