STOSUNKI WSPÓŁADMINISTROWANIA WYSTĘPUJĄCE POMIĘDZY SPÓŁKĄ VFM SP. Z O.O. ORAZ SPÓŁKAMI Z NIĄ POWIĄZANYMI

1.Inwestycja “Nawrot 48” – Współadministratorzy:

 • VFM sp. z o.o., nr KRS 0000620513
 • VFM Construction sp. z o.o., nr KRS 0000772104

2. Inwestycja “Okrzei 21” – Współadministratorzy:

 • VFM sp. z o.o., nr KRS 0000620513
 • VFM Construction sp. z o.o., nr KRS 0000772104

3. Inwestycja “Nowe Okrzei” – Współadministratorzy

 • VFM sp. z o.o., nr KRS 0000620513
 • VFM Construction sp. z o.o., nr KRS 0000772104

4. Inwestycja “Apartamenty Orologio” – Współadministratorzy:

 • VFM sp. z o.o., nr KRS 0000620513
 • VFM Construction sp. z o.o., nr KRS 0000772104
 • Błonie VFM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., nr KRS 0000773527
 • VFM Orologio sp. z o.o., nr KRS 0000858186

5. Inwestycja „7. Dzielnica Głowackiego” oraz 7. Dzielnica Olimpijska” – Współadministratorzy:

 • VFM sp. z o.o., nr KRS 0000620513
 • VFM Construction sp. z o.o., nr KRS 0000772104
 • VFM Olimpijska sp. z o.o., nr KRS 0000798238
 • 7DZIELNICA VFM sp. z o. o. sp. k. nr KRS: 0000866534

6. Inwestycja „Nowa Płocka” – Współadministratorzy:

 • VFM sp. z o.o., nr KRS 0000620513
 • VFM Construction sp. z o.o., nr KRS 0000772104
 • VFM Płocka sp. z o.o. sp. k., nr KRS 0000828503

7. Inwestycja “Corso” – Współadministratorzy:

 • VFM sp. z o.o., nr KRS 0000620513
 • VFM Construction sp. z o.o., nr KRS 0000772104
 • Corso VFM sp. z o.o., nr KRS 0000923279
 • VFM Construction Łódź sp. z o.o., nr KRS 0000959748
 • Corso VFM 2A sp. z o.o., nr KRS 0001104376
 • Corso VFM 2B sp. z o.o., nr KRS: 0001102744
-->