STOSUNKI WSPÓŁADMINISTROWANIA WYSTĘPUJĄCE POMIĘDZY SPÓŁKĄ VFM SP. Z O.O. ORAZ SPÓŁKAMI Z NIĄ POWIĄZANYMI

1.Inwestycja “Nawrot 48” – współadministartorzy:

 • VFM sp. z o.o., nr KRS 0000620513
 • VFM Construction sp. z o.o., nr KRS 0000772104

2. Inwestycja “Okrzei 21” – współadministratorzy:

 • VFM sp. z o.o., nr KRS 0000620513
 • VFM Construction sp. z o.o., nr KRS 0000772104

3. Inwestycja “Nowe Okrzei” – współadministratorzy

 • VFM sp. z o.o., nr KRS 0000620513
 • VFM Construction sp. z o.o., nr KRS 0000772104

4. Inwestycja “Apartamenty Orologio” – współadministratorzy:

 • VFM sp. z o.o., nr KRS 0000620513
 • VFM Construction sp. z o.o., nr KRS 0000772104
 • Błonie VFM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., nr KRS 0000773527

5. Inwestycja „7. Dzielnica” – współadministratorzy:

 • VFM sp. z o.o., nr KRS 0000620513
 • VFM Construction sp. z o.o., nr KRS 0000772104
 • VFM Olimpijska sp. z o.o., nr KRS 0000798238
 • 7DZIELNICA VFM sp. z o. o. sp. k. KRS: 0000866534

6. Inwestycja „Nowa Płocka” – współadministratorzy:

 • VFM sp. z o.o., nr KRS 0000620513
 • VFM Construction sp. z o.o., nr KRS 0000772104
 • VFM Płocka sp. z o.o., nr KRS 0000828503