Katarzyna Pawelczyk

2021.06.30

Pracując w VFM mam jasno określone i satysfakcjonujące warunki współpracy. Ugruntowana pozycja firmy na rynku daje mi poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji, a wraz z jej rozwojem wciąż zdobywam nowe doświadczenia, […]

Katarzyna Pawelczyk

2021.06.30

With VFM, I have clearly defined and satisfactory terms of employment. The company’s well-established position on the market gives me a sense of security and stability, and as it grows […]

Jarosław Brola

2021.06.30

VFM cenię przede wszystkim za profesjonalne podejście zespołu i zaangażowanie w dążeniu do realizacji założonych celów. W pracy lubię najbardziej atmosferę panującą w zespole, dzięki której wszyscy współdziałamy, wspieramy się […]

Jarosław Brola

2021.06.30

I value VFM above all for the team’s professional approach and commitment to achieving the established goals. What I like most about my job is the team atmosphere, where we […]

Radosław Witkowski

2021.05.13

Dzięki VFM spełniamy bardzo ważną potrzebę społeczną jaką jest bezpieczeństwo, czyli dom. Tworzymy małe mieszkania oraz całe osiedla po to aby wszyscy mogli znaleźć swoją oazę spokoju. Pracujemy w zgranym […]

Radosław Witkowski

2021.05.13

With VFM we are satisfying a very important social need which is security, that is, a home. We create small apartments and entire residential complexes so that everyone can find […]

Dominika Pośnik

2021.05.11

Praca w VFM pozwoliła mi odnaleźć branżę, w której czuję się dobrze i rozwijam swoje zainteresowania. Okazało się, że praca nie musi być rutyną, jeśli tylko trafi się w miejsce, […]

Dominika Pośnik

2021.05.11

Working at VFM has given me the opportunity to find a field in which I feel comfortable and develop my interests. It turned out that work doesn’t have to be […]

Magdalena Ofiarowska

2021.05.11

Praca w VFM daje ogrom możliwości i niesamowite pole do rozwoju. Dynamika działań firmy sprawia, że nie ma miejsca na nudę! Każdy pracownik ma szansę wykazać się swoją inicjatywą i […]

Magdalena Ofiarowska

2021.05.11

Working at VFM offers a wealth of opportunities and incredible room for growth. The dynamic nature of the company’s activities means that there is no place for boredom! Every employee […]