Jarosław Brola

I value VFM above all for the team’s professional approach and commitment to achieving the established goals. What I like most about my job is the team atmosphere, where we all interact, support and appreciate each other.

Thanks to the varied projects we undertake, I have gained a lot of experience in the development and construction field. It is worth choosing a job at VFM because of the possibility of continuous professional development, which is very valuable in building a career path.

Jarosław Brola

VFM cenię przede wszystkim za profesjonalne podejście zespołu i zaangażowanie w dążeniu do realizacji założonych celów. W pracy lubię najbardziej atmosferę panującą w zespole, dzięki której wszyscy współdziałamy, wspieramy się i doceniamy.

Dzięki zróżnicowanym projektom, które realizujemy zdobywam duże doświadczenie w branży deweloperskiej i budowlanej. Warto postawić na pracę w VFM ze względu na możliwość ciągłego rozwoju zawodowego, co jest bardzo cenne w budowaniu ścieżki zawodowej.