Radosław Witkowski

Radek w VFM zajmuje się realizacją projektów pod kątem harmonogramowania, negocjowania, budżetowania i formalności administracyjnych. W pracy wyróżnia Radka duża dokładność – trzyma rękę na pulsie aby inwestycje VFM były realizowane zgodnie z założeniami. Gdy na swojej drodze spotyka problemy, szybko stara się im zaradzić i znaleźć optymalne rozwiązanie.

Radosław Witkowski

Radek at VFM deals with project implementation in terms of scheduling, negotiation, budgeting and administrative formalities. Radek is very meticulous in his work – he keeps his finger on the pulse to ensure that VFM investments are carried out as planned. When he encounters problems on his way, he quickly tries to deal with them and find an optimal solution.