Michał Zaczkowski

Doświadczony na rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych manager, pomysłodawca powstania spółki VFM. Zarządza projektami od strony strategicznej oraz zespołem odpowiedzialnym za sprzedaż, land development i marketing. Kompetencje lidera z powodzeniem wykorzystuje koordynując nasze inwestycje.

Michał Zaczkowski

He is an experienced commercial and residential property manager and the originator of establishing VFM. He manages projects from the strategic side as well as the team responsible for sales, land development and marketing. He successfully uses his leadership competencies to coordinate our developments.