Martyna Zasina

Martyna jest niezastąpionym wsparciem w dziale Land Development. Do jej obowiązków należą wszelkie zadania związane z przygotowaniem inwestycji do momentu rozpoczęcia budowy, tj. tworzenie harmonogramów i budżetów inwestycji, przygotowywanie dokumentacji do uzyskania decyzji WZ, analiza prawna gruntów. Zajmuje się również analizą potencjału nieruchomości oraz współpracą z pośrednikami nieruchomości.

Martyna Zasina

Martyna is an irreplaceable support in the Land Development department. Her duties include all tasks related to the preparation of investments until the start of construction, such as creating schedules and budgets for investments, preparing documentation for obtaining a decision on land development conditions, legal analysis of land. She is also involved in property potential analysis and cooperation with real estate agents.