Marek Kliszcz

Marek w VFM jest kierownikiem budowy, organizuje i nadzoruje wykonanie robót budowlanych zgodnie z pozwoleniem na budowę, projektem budowlanym oraz obowiązującymi przepisami prawa i wiedzą techniczną. Do jego codziennych zadań należy koordynowanie prac wszystkich firm podwykonawczych, sprawdzenie jakości wykonanych prac oraz kontrola harmonogramu wykonywanych robót budowlanych.