Marcelina Godzisz

Marcelina odpowiedzialna jest za utrzymywanie kontaktu z inwestorami oraz za kontakt z bankami i instytucjami finansowymi. Zajmuje się procesami finansowania, w tym m.in. przygotowuje dokumentację, dba o zachowanie terminowości umów, realizuje spłaty należności i odsetek. Zajmuje się tworzeniem, opisywaniem procesów i procedur. Do jej zadań należy też dbanie o zachowanie prawidłowego przebiegu nad procedurami korporacyjnymi w spółkach VFM.