Magdalena Ofiarowska

Magda w VFM zajmuje się koordynowaniem działań marketingowych, CSR-owych oraz employer brandingowych. Dba o pozytywną atmosferę w zespole i we wszystko co robi angażuje się w 100%! Do zadań Magdy należy m.in. opracowywanie koncepcji i nadzór nad powstawaniem stron www, zarządzanie kanałami social media, przygotowywanie kampanii reklamowych, wdrażanie benefitów pracowniczych, organizacja firmowych eventów oraz inicjowanie nowych rozwiązań, które pozwolą VFM jeszcze bardziej rozwinąć skrzydła w branży nieruchomości.

Magdalena Ofiarowska

Magda at VFM is responsible for coordination of marketing, CSR and employer branding activities. She cares about the positive atmosphere in the team and is 100% committed to everything she does! Magda’s duties include developing concepts and supervising the creation of websites, managing social media channels, preparing advertising campaigns, implementing employee benefits, organising company events and initiating new solutions, which will allow VFM to spread its wings even wider on the real estate market.