Maciej Mądry

Jeden z trzech założycieli VFM. Finansista i innowator wdrażający w VFM nowoczesne rozwiązania technologiczne. Umiejętność analitycznego myślenia wykorzystuje do kreowania strategii i podejmowania wysokopoziomowych decyzji jednocześnie dbając o każdy detal w codziennych wyzwaniach. Skupia się na  skalowaniu działalności VFM stosując przy tym lean management i optymalizację wewnętrznych procesów. Zarządza finansami VFM. Niestrudzenie dąży do wyznaczonego celu. Wymagający jakości i profesjonalizmu w każdym zadaniu, przede wszystkim od siebie.

Maciej Mądry

One of the three founders of VFM. Financier and innovator implementing modern technological solutions at VFM. He uses his analytical thinking skills to create strategies and make top-level decisions while taking care of every detail in everyday challenges. He focuses on scaling the VFM business using lean management and optimising internal processes. He manages VFM’s finances. He works tirelessly towards his goal. He demands quality and professionalism in every task, above all from himself.