Konrad Ziółkowski

Wykwalifikowany inżynier budownictwa z dużym doświadczeniem w zakresie projektów deweloperskich i nieograniczonymi uprawnieniami budowlanymi w specjalnościach konstrukcyjno–budowlanej oraz drogowej. Stoi na straży aspektów technicznych wszystkich realizacji VFM i zarządza zespołem odpowiedzialnym za powstawanie naszych projektów. Żaden z etapów budowy nie ma przed nim tajemnic.