Agnieszka Czułek

Agnieszka czuwa nad kompleksową obsługą wszystkich obszarów księgowych w grupie VFM. Do jej obowiązków należy m.in.: koordynowanie prac działu Księgowości, kalkulacja oraz sporządzanie deklaracji podatkowych, przygotowywanie raportów oraz sprawozdań na potrzeby Zarządu, KRS i US. Dzięki swojej pracowitości oraz sumienności w codziennym wykonywaniu obowiązków zapewnia grupie VFM terminowe wywiązywanie się z nakładanych przez państwo obowiązków sprawozdawczych.