Tester Oprogramowania

Firma VFM Real Estate – deweloper na rynku mieszkaniowym poszukuje osoby na stanowisko: Tester Oprogramowania

 

 

Miejsce pracy: Warszawa
Wymiar czasu: Pełny etat

Zakres obowiązków:

 • Zgłaszanie i testowanie ticketów związanych z tworzeniem systemu do wsparcia procesów wewnętrznych w firmie deweloperskiej w celu zapewnienia poprawności dostarczanych rozwiązań i ich jakości,
 • Współpraca z różnymi zespołami biznesowymi oraz dostawcami zewnętrznymi w trakcie wdrożenia i utrzymania wdrożonych rozwiązań,
 • Proponowanie rozwiązań systemowych spełniających wymagania biznesu,
 • Współzarządzanie backlogiem i roadmapą,
 • Prowadzenie i aktualizacja dokumentacji wewnętrznej.

Nasze oczekiwania:

 • Podstawowa wiedza o relacyjnych bazach danych,
 • Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
 • Sprawne organizowanie i planowanie pracy, ustalanie priorytetów i skuteczna realizacja zadań
 • Precyzyjne przekazywanie informacji, praca zespołowa, komunikatywność,
 • Terminowość, umiejętność pracy pod presją czasu, zaangażowanie,
 • Otwartość na zmiany, inicjatywa oraz proaktywne podejście,
 • Bardzo dobra praktyczna znajomość obsługi dokumentów Google (gł. google sheets, google docs) oraz MS Office (gł. Ms Excel oraz PowerPoint),
 • Dodatkowymi atutami będą:
 • wiedza o rynku nieruchomości oraz działalności spółek deweloperskich, w tym rachunkach powierniczych,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku.

Co zyskasz pracując z nami:

 • Pełną wyzwań pracę w młodym i zaangażowanym zespole
 • Realny wpływ na strategiczny rozwój firmy i możliwość realizacji własnych pomysłów,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie (+system premiowy) stanowiące odzwierciedlenie naszych oczekiwań wobec Ciebie, Twojego doświadczenia i umiejętności,
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (pełny etat),
 • Solidną dawkę wiedzy i udział w szkoleniach,
 • Pracę stacjonarną w siedzibie firmy (biuro przy Dworcu Zachodnim),
 • Dostęp do prywatnej opieki medycznej oraz system kafeteryjny.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV w języku polskim lub angielskim za pośrednictwem maila rekrutacje@vfm.pl lub pracuj.pl

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Dowiedz się więcej o naszej firmie:

www.vfm.pl

www.facebook.pl/vfmre

Do treści CV prosimy o załączenie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie wykraczającym poza dane określone w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, przekazanych przeze mnie dobrowolnie do VFM spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-305), Al. Jerozolimskie 142B, jako administratora danych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Tester Oprogramowania i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: rodo@vfm.pl. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.”

W przypadku gdy chciałby/-aby Pan/Pani, abyśmy przechowywali Pana/Pani dane do przyszłych rekrutacji, prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez VFM spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-305), Al. Jerozolimskie 142B (dalej „Administrator”), w celu ich wykorzystania w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora w okresie najbliższych 2 lat. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą oraz że zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: rodo@vfm.pl. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.”

Klauzula informacyjna RODO dla kandydata

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest VFM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem: Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000620513 (dalej: Administrator). Ponadto, informujemy, że:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 88 RODO i wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), w celu: przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko Tester Oprogramowania, przyszłych rekrutacji (w przypadku wyrażenia przez Państwa stosownej zgody). Państwa dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji, w okresie 2 lat od przekazania Administratorowi Państwa danych osobowych.

Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

prawo żądania dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych i ich sprostowania, jeżeli są one nieprawidłowe, a także uzupełnienia danych osobowych niekompletnych przy uwzględnieniu celów ich przetwarzania;

prawo żądania usunięcia dotyczących Pani/ Pana danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; cofnęła/ął Pani/ Pan zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w przypadkach przewidzianych prawem.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, choć w zakresie określonym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.

Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Ta informacja realizuje obowiązek prawny ciążący na Administratorze i nie wymaga żadnego działania z Pani/ Pana strony.