Młodszy Specjalista ds. Najmu

VFM Real Estate, deweloper na rynku mieszkaniowym zatrudni osobę na stanowisko Młodszego Specjalisty ds. Najmu, do wsparcia działań administratora mieszkań pod wynajem w naszych inwestycjach w Łodzi.

Oferujemy pracę w niepełnym wymiarze godzinowym (1/2 etatu lub do uzgodnienia) i dalsze realne perspektywy rozwoju zawodowego w strukturach firmy.

Miejsce pracy: Łódź
Wymiar czasu: pół etatu

Zakres obowiązków:

 • Koordynacja funkcjonowania Systemu Obsługi Najmu,
 • Szykowanie dokumentacji związanej z procesem najmu (umowa najmu, protokoły odbioru itp.) w oparciu o generowanie dokumentów z systemu,
 • Tworzenie ogłoszeń wynajmu mieszkań i prezentacja mieszkań potencjalnym najemcom,
 • Nadzór nad przebiegiem rozliczeń najemców,
 • Koordynacja procesu zgłaszania usterek i szkód powstałych w wynajmowanych mieszkaniach,
 • Kontakt z najemcami lokali,
 • Wsparcie opiekuna technicznego budynków w bieżących zadaniach dotyczących wynajmowanych mieszkań,
 • Szykowanie zestawień tabelarycznych i podsumowań celem podjęcia decyzji przez administratora lub Zarząd firmy,
 • Skanowanie i drukowanie dokumentów oraz ich archiwizacja.

Nasze oczekiwania:

 • Zaangażowanie, odpowiedzialność, dokładność oraz uczciwość,
 • Znajomość pakietu Microsoft Office (Excel, Word) w stopniu co najmniej podstawowym, znajomość pakietu Dokumentów Google będzie dodatkowym atutem,
 • Umiejętność zarządzania własnym czasem pracy,
 • Mile widziany status studenta.

Co zyskasz pracując z nami:

 • Wynagrodzenie dostosowane do umiejętności i doświadczenia,
 • Pracę pełną wyzwań, w młodym, dynamicznym zespole w biurze w Łodzi (Śródmieście),
 • Możliwość zdobycia wiedzy i doświadczenia pod okiem kadry zarządzającej,
 • Możliwość dalszego zaangażowania się w pracę firmy i rozwijaniem się w jednym z obszarów działalności firmy,
 • Wdrożenie i wsparcie ze strony zespołu,
 • Wyjścia integracyjne – działowe i firmowe,
 • Dostęp do prywatnej opieki medycznej oraz system kafeteryjny,
 • Niezbędne narzędzia pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV w języku polskim lub angielskim za pośrednictwem maila rekrutacje@vfm.pl lub pracuj.pl

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Kolejnym etapem będzie spotkanie rekrutacyjne w Łodzi.

Dowiedz się więcej o naszej firmie:

www.vfm.pl

www.facebook.pl/vfmre

Do treści CV prosimy o załączenie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”

Klauzula informacyjna dla kandydata:

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest VFM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem: Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000620513 (dalej: Administrator). Ponadto, informujemy, że:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 88 RODO i wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), w celu:

 • przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko: Młodszy Specjalista ds. Najmu
 • przyszłych rekrutacji (w przypadku wyrażenia przez Państwa stosownej zgody).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji, w okresie 2 lat od przekazania Administratorowi Państwa danych osobowych.

Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 • prawo żądania dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych i ich sprostowania, jeżeli są one nieprawidłowe, a także uzupełnienia danych osobowych niekompletnych przy uwzględnieniu celów ich przetwarzania;
 • prawo żądania usunięcia dotyczących Pani/ Pana danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, cofnęła/ął Pani/ Pan zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w przypadkach przewidzianych prawem.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany

Ta informacja realizuje obowiązek prawny ciążący na Administratorze i nie wymaga żadnego działania z Pani/ Pana strony.