Młodszy Specjalista ds. Finansów

Firma VFM Real Estate – deweloper na rynku mieszkaniowym poszukuje osoby na stanowisko:

Młodszy Specjalista ds. Finansów

Miejsce pracy: Warszawa
Wymiar czasu: Pełny etat

Zakres obowiązków:

 • Wsparcie w ramach zadań z obszaru finansów, księgowości, raportowania i controllingu,
 • Aktualizowanie danych w bazach oraz zapewnienie ich poprawności,
 • Pomoc w przygotowywaniu dokumentów korporacyjnych (uchwał, pełnomocnictw i innych),
 • Udział w pozyskiwaniu finansowania od sponsorów i instytucji, w tym pomoc w przygotowywaniu dokumentacji,
 • Sporządzanie umów, dokumentów, formularzy,
 • Sporządzanie zestawień, raportów i protokołów na potrzeby firmy,
 • Ewidencja i archiwizacja dokumentów,
 • Udział w procesach wdrożeniowych nowych rozwiązań IT,
 • Współpraca z działami firmy,
 • Inne zadania wynikające z bieżących potrzeb firmy.

Nasze oczekiwania:

 • Znajomość Dokumentów Google lub pakietu Microsoft Office (oferujemy doszkolenie),
 • Zdolności analityczne,
 • Zaangażowanie, dokładność oraz uczciwość,
 • Umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy,
 • Dyspozycyjność w godzinach 9 – 17 od poniedziałku do piątku,
 • Mile widziany status studenta zaocznego.

Co zyskasz pracując z nami:

 • Pełną wyzwań pracę w młodym i zaangażowanym zespole,
 • Szkolenie wdrażające oraz wsparcie ze strony zespołu,
 • Solidną dawkę wiedzy i udział w szkoleniach,
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (pełny etat),
 • Niezbędne narzędzia pracy,
 • Pakiet świadczeń dodatkowych – dostęp do prywatnej opieki medycznej oraz system kafeteryjny,
 • Pracę stacjonarną w siedzibie firmy (biuro przy Dworcu Zachodnim).

Dowiedz się więcej o naszej firmie:

www.vfm.pl

www.facebook.pl/vfmre

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV w języku polskim lub angielskim wraz z określeniem swojej dyspozycyjności. To może być Twój pierwszy krok do kariery w naszej firmie 🙂

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Do treści CV prosimy o załączenie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie wykraczającym poza dane określone w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, przekazanych przeze mnie dobrowolnie do VFM spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-305), Al. Jerozolimskie 142B, jako administratora danych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Młodszy Specjalista ds. Finansów i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: rodo@vfm.pl. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.”

W przypadku gdy chciałby/-aby Pan/Pani, abyśmy przechowywali Pana/Pani dane do przyszłych rekrutacji, prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez VFM spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-305), Al. Jerozolimskie 142B (dalej „Administrator”), w celu ich wykorzystania w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora w okresie najbliższych 2 lat. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą oraz że zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: rodo@vfm.pl. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.”

Klauzula informacyjna RODO dla kandydata

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest VFM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem: Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000620513 (dalej: Administrator). Ponadto, informujemy, że:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 88 RODO i wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), w celu: przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko Młodszy Specjalista ds. Finansów, przyszłych rekrutacji (w przypadku wyrażenia przez Państwa stosownej zgody). Państwa dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji, w okresie 2 lat od przekazania Administratorowi Państwa danych osobowych.

Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

prawo żądania dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych i ich sprostowania, jeżeli są one nieprawidłowe, a także uzupełnienia danych osobowych niekompletnych przy uwzględnieniu celów ich przetwarzania;

prawo żądania usunięcia dotyczących Pani/ Pana danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; cofnęła/ął Pani/ Pan zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w przypadkach przewidzianych prawem.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, choć w zakresie określonym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.

Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Ta informacja realizuje obowiązek prawny ciążący na Administratorze i nie wymaga żadnego działania z Pani/ Pana strony.