Księgowy/Księgowa

Chcesz zdobywać doświadczenie zawodowe w młodej i dynamicznie rozwijającej się firmie? Zaaplikuj do nas!

Miejsce pracy: Warszawa
Wymiar czasu: Pełny etat

Zakres obowiązków:

 • Księgowanie dokumentów kosztowych, przychodowych, wyciągów bankowych oraz rozliczeń gotówkowych, rmk, rmb , pk na pełnych księgach,
 • Sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym,
 • Bieżąca analiza kont i uzgadnianie sald ,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz innych wymaganych przepisami,
 • Wystawianie faktur sprzedaży,
 • Samodzielne przygotowywanie deklaracji podatkowych (JPK_VAT, CIT, PIT),
 • Samodzielne przygotowywanie sprawozdań finansowych ,
 • Sporządzanie raportów i protokołów na potrzeby firmy,
 • Realizacja zadań wynikających z bieżących potrzeb firmy.

Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe, dodatkowe kursy i szkolenia mile widziane,
 • Udokumentowane kilkuletnie (minimum 4 letnie) doświadczenie na stanowisku Księgowej/Księgowego lub Samodzielnej księgowej/Samodzielnego księgowego (mile widziane doświadczenie w firmie o profilu deweloperskim),
 • Biegła znajomość ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych,
 • Warunek konieczny praktyczna znajomość programu księgowego Comarch Optima,
 • Doświadczenie w samodzielnym sporządzaniu deklaracji VAT, CIT oraz sprawozdań finansowych,
 • Praktyczna wiedza z zakresu cen transferowych oraz schematów podatkowych będzie dodatkowym atutem,
 • Znajomość Dokumentów Google lub pakietu Microsoft Office (oferujemy doszkolenie),
 • Zaangażowanie, komunikatywność i zdolności analitycznego myślenia, 
 • Umiejętność pracy zespołowej.

Co zyskasz pracując z nami:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w dynamicznie rozwijającej się firmie deweloperskiej,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie (+system premiowy),
 • Bogaty pakiet świadczeń dodatkowych,
 • Szkolenie wdrażające oraz wsparcie ze strony zespołu,
 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę w zaangażowanym zespole,
 • Pracę stacjonarną w siedzibie firmy (lokalizacja biura przy Dworcu Zachodnim gwarantuje świetne połączenia komunikacyjne),
 • Szkolenia podatkowe dotyczące branży deweloperskiej.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV w języku polskim lub angielskim za pośrednictwem maila rekrutacje@vfm.pl lub pracuj.pl

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Dowiedz się więcej o naszej firmie:

www.vfm.pl

www.facebook.pl/vfmre

Do treści CV prosimy o załączenie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie wykraczającym poza dane określone w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, przekazanych przeze mnie dobrowolnie do VFM spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-305), Al. Jerozolimskie 142B, jako administratora danych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Księgowy/Księgowa i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: rodo@vfm.pl. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.”

W przypadku gdy chciałby/-aby Pan/Pani, abyśmy przechowywali Pana/Pani dane do przyszłych rekrutacji, prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez VFM spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-305), Al. Jerozolimskie 142B (dalej „Administrator”), w celu ich wykorzystania w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora w okresie najbliższych 2 lat. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą oraz że zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: rodo@vfm.pl. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.”

Klauzula informacyjna dla kandydata:

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest VFM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem: Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000620513 (dalej: Administrator). Ponadto, informujemy, że:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 88 RODO i wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), w celu:

 • przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko: Księgowy/Księgowa
 • przyszłych rekrutacji (w przypadku wyrażenia przez Państwa stosownej zgody).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji, w okresie 2 lat od przekazania Administratorowi Państwa danych osobowych.

Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 • prawo żądania dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych i ich sprostowania, jeżeli są one nieprawidłowe, a także uzupełnienia danych osobowych niekompletnych przy uwzględnieniu celów ich przetwarzania;
 • prawo żądania usunięcia dotyczących Pani/ Pana danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, cofnęła/ął Pani/ Pan zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w przypadkach przewidzianych prawem.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany

Ta informacja realizuje obowiązek prawny ciążący na Administratorze i nie wymaga żadnego działania z Pani/ Pana strony.