Młodsza Księgowa

Chcesz zdobywać doświadczenie zawodowe w młodej i dynamicznie rozwijającej się firmie? Zaaplikuj do nas!

 

Miejsce pracy: Warszawa
Wymiar czasu: Pełny etat

Zakres obowiązków:

 • Weryfikacja, klasyfikacja i wprowadzanie dokumentów do systemu księgowego, m.in. faktur zakupu i sprzedaży,
 • Wystawianie faktur sprzedaży,
 • Ewidencjonowanie not korygujących,
 • Ewidencja i archiwizacja dokumentów,
 • Pomoc w przygotowywaniu deklaracji podatkowych (JPK_VAT, PCC, IFT) i innych,
 • Sporządzanie raportów i protokołów na potrzeby firmy,
 • Pomoc w sporządzaniu sprawozdań finansowych,
 • Realizacja zadań wynikających z bieżących potrzeb firmy.

Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów z zakresu ekonomii, finansów lub rachunkowości,
 • Podstawowa znajomość przepisów podatkowych i zasad rachunkowości,
 • Podstawowa znajomość Dokumentów Google lub pakietu Microsoft Office (oferujemy doszkolenie),
 • Zaangażowanie, odpowiedzialność, dokładność oraz uczciwość, 
 • Umiejętność pracy zespołowej,
 • Umiejętność zarządzania własnym czasem pracy,
 • Podstawowa znajomość programu Comarch Optima – mile widziane,
 • Doświadczenie w firmie o profilu deweloperskim – mile widziane,
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.

Co zyskasz pracując z nami:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w dynamicznie rozwijającej się firmie deweloperskiej,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie (system premiowy),
 • Bogaty pakiet świadczeń,
 • Szkolenie wdrażające oraz wsparcie ze strony zespołu,
 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę w zaangażowanym zespole,
 • Pracę stacjonarną w siedzibie firmy (lokalizacja biura przy Dworcu Zachodnim gwarantuje świetne połączenia komunikacyjne),
 • Kawę, herbatę bez limitu 🙂

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV w języku polskim lub angielskim za pośrednictwem maila rekrutacje@vfm.pl lub pracuj.pl

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Dowiedz się więcej o naszej firmie:

www.vfm.pl

www.facebook.pl/vfmre

Do treści CV prosimy o załączenie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”

Klauzula informacyjna dla kandydata:

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest VFM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem: Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000620513 (dalej: Administrator). Ponadto, informujemy, że:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 88 RODO i wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), w celu:

 • przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko: Młodsza Księgowa
 • przyszłych rekrutacji (w przypadku wyrażenia przez Państwa stosownej zgody).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji, w okresie 2 lat od przekazania Administratorowi Państwa danych osobowych.

Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 • prawo żądania dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych i ich sprostowania, jeżeli są one nieprawidłowe, a także uzupełnienia danych osobowych niekompletnych przy uwzględnieniu celów ich przetwarzania;
 • prawo żądania usunięcia dotyczących Pani/ Pana danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, cofnęła/ął Pani/ Pan zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w przypadkach przewidzianych prawem.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany

Ta informacja realizuje obowiązek prawny ciążący na Administratorze i nie wymaga żadnego działania z Pani/ Pana strony.