Architekt

Chcesz zdobyć interesujące doświadczenie zawodowe w dynamicznie rozwijającej się firmie deweloperskiej? Interesuje Cię proces projektowania nieruchomości i chcesz stać się częścią naszego zespołu projektowego? Aplikuj i dołącz do zespołu odpowiedzialnego za projektowanie nowych Inwestycji VFM.

Zapewnimy możliwość pracy przy każdym etapie projektowania, od wstępnych analiz chłonności, poprzez projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawcze, aż po koordynację projektową budowy.

 

Miejsce pracy: Warszawa
Wymiar czasu: Pełny etat

Zakres obowiązków:

 • przygotowanie dokumentacji instalacji: koncepcja, projekt budowlany, projekt wykonawczy
 • koordynacja międzybranżowa
 • współpraca z działającymi działami firmy oraz podmiotami w zakresie objętym realizacją inwestycji

Nasze oczekiwania:

 • bardzo dobra znajomość programu ArchiCad,
 • doświadczenie na stanowisku architekta minimum 2 lata, doświadczenie przy opracowywaniu dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej (mile przechowywania przy budownictwie wielorodzinnym),
 • minimum 2 lata doświadczenia w koordynacji międzybranżowej,
 • samodzielność w podejmowaniu decyzji projektowych,
 • znajomość warunków technicznych i prawa budowlanego,
 • szybkość w przyswajaniu wiedzy i chęć zdobywania nowych umiejętności,
 • kreatywność;

Co zyskasz pracując z nami:

 • pracę przy dużych i ciekawych projektach mieszkaniowych wielorodzinnych
 • realny wpływ na projekty – jesteśmy otwarci na pomysły! 😊
 • aktywny udział w całym projekcie projektowym – od koncepcji po nadzór autorski
 • wyjazdy na budowę
 • szkolenia – jesteśmy członkiem PZFD
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • wsparcie we wdrożeniu i zdobywaniu doświadczenia
 • stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie deweloperskiej (umowa o pracy/kontrakt B2B)
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • niezbędne narzędzia pracy: telefon, laptop, oprogramowanie
 • dostęp do prywatnej opieki zdrowotnej oraz system kafeteryjny po okresie próbnym
 • pozytywnie zakręconą atmosferę w zespole – nie mamy dress code’u i mówimy sobie „na Ty” od pierwszego dnia pracy 😊
 • integracje firmowe
 • nielimitowany dostęp do kawy i herbaty

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV w języku angielskim lub angielskim za pośrednictwem maila rekrutacje@vfm.pl

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Następnym etapem będzie spotkanie rekrutacyjne w Warszawie.

Koniecznie dowiedz się więcej o naszej firmie:

www.vfm.pl

www.facebook.pl/vfmre

Do treści CV prosimy o załączenie zgody na transmisję danych osobowych o treści:

 “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie wykraczającym poza dane określone w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, przekazanych przeze mnie dobrowolnie do VFM spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-305), Al. Jerozolimskie 142B, jako administratora danych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Architekt i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: rodo.vfm.pl. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.”

W przypadku gdy chciałby/-aby Pan/Pani, abyśmy przechowywali Pana/Pani dane do przyszłych rekrutacji, prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez VFM spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-305), Al. Jerozolimskie 142B (dalej „Administrator”), w celu ich wykorzystania w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora w okresie najbliższych 2 lat. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą oraz że zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: rodo.vfm.pl. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.”

Klauzula informacyjna dla kandydata

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest VFM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem: Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000620513 (dalej: Administrator). Ponadto, informujemy, że: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 88 RODO i wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), w celu: *przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko: Architekt, *przyszłych rekrutacji (w przypadku wyrażenia przez Państwa stosownej zgody). Państwa dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji, w okresie 2 lat od przekazania Administratorowi Państwa danych osobowych. Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo żądania dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych i ich sprostowania, jeżeli są one nieprawidłowe, a także uzupełnienia danych osobowych niekompletnych przy uwzględnieniu celów ich przetwarzania; prawo żądania usunięcia dotyczących Pani/ Pana danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, cofnęła/ął Pani/ Pan zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w przypadkach przewidzianych prawem. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany

Ta informacja realizuje obowiązek prawny ciążący na Administratorze i nie wymaga żadnego działania z Pani/ Pana strony.