Architekt

Do rozwijającego się działu projektowego firmy VFM Real Estate, działającej na rynku deweloperskim, poszukujemy doświadczonej osoby na stanowisko Architekta.

 

Stanowisko dedykowane jest osobom, które nie lubią monotonii. Zapewniamy możliwość pracy przy każdym etapie inwestycji, od wstępnych analiz chłonności, poprzez projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawcze, aż po koordynację projektową budowy.

Miejsce pracy: Warszawa
Wymiar czasu: Pełny etat

Zakres obowiązków:

 • Opracowanie projektów architektonicznych budynków wielorodzinnych na etapach koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego,
 • Koordynacja projektów wielobranżowo,
 • Wykonywanie dokumentacji zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego,
 • Udział w projektowych spotkaniach koordynacyjnych,
 • Przygotowywanie analiz chłonności działek,
 • Uczestnictwo w nadzorach na budowie,
 • Opracowywanie projektów wnętrz części wspólnych w budownictwie mieszkaniowym.

Nasze oczekiwania:

 • Bardzo dobra znajomość programu ArchiCad,
 • Doświadczenie na stanowisku architekta min. 3 lata, w szczególności w zakresie projektowania budynków wielorodzinnych,
 • Samodzielność przy podejmowaniu decyzji projektowych,
 • Znajomość przepisów techniczno-budowlanych,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Kreatywność.

Co zyskasz pracując z nami:

 • Wynagrodzenie dostosowane do umiejętności i doświadczenia,
 • Pracę pełną wyzwań, w młodym, dynamicznym zespole w biurze w Warszawie w dobrej lokalizacji przy Dworcu Zachodnim,
 • Pracę przy zróżnicowanych i ciekawych inwestycjach w Łodzi oraz podwarszawskich miejscowościach,
 • Wdrożenie i wsparcie ze strony zespołu,
 • Spotkania integracyjne,
 • Dostęp do prywatnej opieki medycznej oraz system kafeteryjny,
 • Niezbędne narzędzia pracy,
 • Świetną atmosferę w młodym i zgranym zespole.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV w języku polskim lub angielskim za pośrednictwem maila rekrutacje@vfm.pl

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Kolejnym etapem będzie spotkanie rekrutacyjne w Warszawie.

Dowiedz się więcej o naszej firmie:

www.vfm.pl

www.facebook.pl/vfmre

Do treści CV prosimy o załączenie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”

Klauzula informacyjna dla kandydata:

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest VFM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem: Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000620513 (dalej: Administrator). Ponadto, informujemy, że:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 88 RODO i wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), w celu:

 • przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko: Architekt
 • przyszłych rekrutacji (w przypadku wyrażenia przez Państwa stosownej zgody).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji, w okresie 2 lat od przekazania Administratorowi Państwa danych osobowych.

Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 • prawo żądania dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych i ich sprostowania, jeżeli są one nieprawidłowe, a także uzupełnienia danych osobowych niekompletnych przy uwzględnieniu celów ich przetwarzania;
 • prawo żądania usunięcia dotyczących Pani/ Pana danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, cofnęła/ął Pani/ Pan zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w przypadkach przewidzianych prawem.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany

Ta informacja realizuje obowiązek prawny ciążący na Administratorze i nie wymaga żadnego działania z Pani/ Pana strony.