Sebastian Dębski

Sebastian makes every effort to ensure that the various works associated with VFM developments are performed to an appropriately high standard. He deals with technical and quality acceptance, planning and coordination of works. He is happy to share his experience and relies on teamwork.

Sebastian Dębski

Sebastian dokłada wszelkich starań, aby poszczególne prace związane z realizacją inwestycji VFM były wykonywane w odpowiednio wysokim standardzie. Zajmuje się odbiorem techniczno-jakościowym, planowaniem i koordynacją prac. Chętnie dzieli się swoim doświadczeniem i stawia na pracę zespołową.