Paweł Janiszewski

Paweł odpowiedzialny jest za wsparcie analityczne projektów grupy VFM. Do jego zadań należy tworzenie zaawansowanych raportów, analiz, oraz prognoz finansowych. Zajmuje się kontrolą wszystkich transakcji VFM. Czuwa zarówno nad krótko jak i długoterminową strategią działania Grupy. Bierze udział w pozyskiwaniu oraz obsłudze zewnętrznych źródeł finansowania.