Michał Wrzosek

Michał w VFM zajmuje się pozyskiwaniem nowych gruntów dla firmy i koordynacją realizowanych projektów. Jego codzienne zadania to m.in. analiza potencjału nieruchomości, opracowanie wstępnych założeń finansowych, przygotowywanie budżetów, czy negocjacje warunków nabycia nowych gruntów. Gdzie powstaną kolejne inwestycje VFM? Zapewniamy, że Michał ma na celowniku kilka ciekawych lokalizacji!

Michał Wrzosek

Michał at VFM deals with acquisition of new land for the company and coordination of ongoing projects. His daily tasks include analysing the potential of a property, developing initial financial assumptions, preparing budgets and negotiating the terms of new land acquisitions. Where will the next VFM developments be located? We can assure you that Michał has some interesting locations spotted!