Martin Hampejs

Martin wspiera kierownika budowy w nadzorowaniu oraz koordynowaniu prac wykonawczych na budowie, kontroli terminowości i jakości wykonywanych prac.

Martin Hampejs

Martin supports the construction manager in supervising and coordinating the execution work on the construction site, controlling the timeliness and quality of the work performed.