Martin Hampejs

Martin wspiera kierownika budowy w nadzorowaniu oraz koordynowaniu prac wykonawczych na budowie, kontroli terminowości i jakości wykonywanych prac.