Marta Skórka

Marta is responsible for the formalities related to the lease of apartments in VFM investments in Łódź. In her daily work she deals with offering units for rent, supports the process of solving defects reported by tenants of apartments. She always carries out her tasks with a positive attitude. She is an invaluable support for Ania in daily duties.

Marta Skórka

Marta jest odpowiedzialna za formalności związane z najmem lokali w łódzkich inwestycjach VFM. W codziennej pracy zajmuje się ofertowaniem lokali do wynajęcia, wspiera proces rozwiązywania usterek zgłaszanych przez najemców mieszkań. Do swoich zadań zawsze podchodzi z pozytywnym nastawieniem. Nieocenione wsparcie Ani w codziennych obowiązkach.