Marcin Cackowski

Marcin wspiera kierownika budowy, zajmuję się wykonywaniem obmiarów powykonawczych, rozliczaniem i nadzorowaniem prac, zamówieniami materiałowymi oraz koordynacją mniejszych robót.