Marcin Cackowski

Marcin wspiera kierownika budowy, zajmuję się wykonywaniem obmiarów powykonawczych, rozliczaniem i nadzorowaniem prac, zamówieniami materiałowymi oraz koordynacją mniejszych robót.

Marcin Cackowski

Marcin supports the site manager, takes as-built measurements, accounts for and supervises the works, orders materials and coordinates minor works.