Katarzyna Pawelczyk

Kasia w VFM jest osobą odpowiedzialną za sprzedaż Inwestycji. Przeprowadza Klientów przez cały proces sprzedaży, począwszy od decyzji o zakupie mieszkania, aż do momentu przekazania kluczy. Ważne jest dla niej budowanie dobrych i długotrwałych relacji z Klientami oraz współpracownikami. Kasia to oaza spokoju, jeśli zajdzie potrzeba – rozwiąże każdy problem.

Katarzyna Pawelczyk

In VFM, Kasia is a person responsible for selling developments. She guides clients through the entire sales process, from the decision to purchase an apartment to the handover of keys. It is important for her to build good and long-term relationships with clients and colleagues. Kasia is an oasis of peace, if there is a need – she can solve any problem.