Katarzyna Markowska

Kasia to nieocenione wsparcie działu Księgowości w wykonywaniu bieżących zadań. Na co dzień zajmuje się bieżącą weryfikacją faktur, wprowadzaniem dokumentów do systemu księgowego, uzupełnianiem arkuszy danych oraz wykonuje inne zlecone zadania.

Katarzyna Markowska

Kasia is an invaluable support for the Finance and Accounting department in carrying out day-to-day tasks. On a daily basis, she deals with the ongoing verification of invoices, entering documents into the accounting system, completing data sheets and performing other tasks as assigned.