Katarzyna Bondyra-Lipska

Kasia stoi na straży procesu windykacji w VFM oraz monitoruje finanse międzyspółkowe. Do jej obowiązków należy m.in. przygotowywanie zestawień finansowych oraz wspieranie działów Finansowego oraz Księgowości w bieżących zadaniach.

Katarzyna Bondyra-Lipska

Kasia oversees the debt collection process at VFM and monitors inter-company finances. Her duties include preparing financial statements and supporting the Finance and Accounting department in their current tasks.