Katarzyna Bondyra-Lipska

Kasia stoi na straży procesu windykacji w VFM oraz monitoruje finanse międzyspółkowe. Do jej obowiązków należy m.in. przygotowywanie zestawień finansowych oraz wspieranie działów Finansowego oraz Księgowości w bieżących zadaniach.