Dominika Puchalska

Dominika jest uprawnionym architektem na pokładzie VFM. Zajmuje się koordynacją i prowadzeniem projektów na każdym etapie inwestycji – rozpoczynając od wstępnych analiz chłonności działek, poprzez uzyskiwanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, aż do momentu przekazania obiektu do użytkowania. Do zadań Dominiki należy zapewnienie projektowego wsparcia pozostałych działów, jak również troska o jakość przestrzeni architektonicznej inwestycji i potrzeby mieszkańców.