Anna Czajka

Ania opiekuje się zarządzanymi przez VFM nieruchomościami w Łodzi i dba zarówno o wynajmowane lokale, jak również o ich Najemców, towarzysząc im podczas całego okresu trwania umowy. Dla Ani nie ma rzeczy niemożliwych.

Anna Czajka

Ania looks after properties managed by VFM in Łódź and takes care of both the rented units and their tenants, accompanying them throughout the term of the lease. Nothing is impossible for Ania.