Aleksandra Świetlicka

Ola odpowiedzialna jest za przygotowanie produkcji budowy. Zbiera niezbędne informacje konieczne do złożenia oferty przetargowej, bierze udział w rozmowach i przygotowaniu umów z podwykonawcami. W pracy zawsze zwraca uwagę na szczegóły. Ściśle współpracuje z kierownikami kontraktów, kierownikami budowy i resztą kadry inżynierskiej. Kobieta o wielkim sercu, aktywny Zasłużony Honorowy Dawca Krwi.