Aleksandra Jagodzińska

Ola actively supports the Finance and Accounting department in their day-to-day tasks. Her duties include completing registers, archiving documents and verifying the circulation of invoices and other financial documents. On a daily basis she balances her studies in economics with her work in our company.

Aleksandra Jagodzińska

Ola aktywnie wspiera dział Finansów oraz Księgowości w bieżących zadaniach. Do jej obowiązków należy uzupełnianie rejestrów, archiwizacja dokumentów, a także weryfikacja obiegu faktur i innych dokumentów finansowych. Na co dzień łączy studia ekonomiczne z pracą w naszej firmie.