Agnieszka Korniluk

Agnieszka zajmuje się m. in. wykonywaniem inwentaryzacji powykonawczych, przekazywaniem gotowych już lokali, jako Architekt Wnętrz przygotowuje projekty związane ze zmianami lokatorskimi oraz nadzoruje prace wykończeniowe. Wspiera w pracy kierownika budowy.

Agnieszka Korniluk

Agnieszka deals with, for example, making as-built documentation, handing over ready apartments, as an Interior Architect she prepares projects connected with fitout works and supervises finishing works. He supports the work of the site manager.