Adam Pochwała

Adam pełni nadzór nad pracą wykonywaną przez firmy podwykonawcze. Dba o jakość oraz kontroluje ilość wykonywanych prac. Zajmuje się również m. in. organizacją placu budowy. Ściśle współpracuje i pomaga pozostałej kadrze inżynierskiej.