Adam Pochwała

Adam pełni nadzór nad pracą wykonywaną przez firmy podwykonawcze. Dba o jakość oraz kontroluje ilość wykonywanych prac. Zajmuje się również m. in. organizacją placu budowy. Ściśle współpracuje i pomaga pozostałej kadrze inżynierskiej.

Adam Pochwała

Adam supervises the work carried out by subcontracting companies. He takes care of the quality and controls the quantity of the work carried out. He also handles, for instance, the organisation of the construction site. He works closely with and assists the rest of the engineering staff.